Znanstveni simpozij "Dvjestota obljetnica rođenja Ivana Filipovića (1823. - 2023.)"

23. - 24. lipnja 2023. u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Godine 2023. navršavaju se puna dva stoljeća od rođenja jednoga od najpoznatijih hrvatskih učitelja, pedagoga i organizatora hrvatskoga učiteljstva i školstva 19. stoljeća. Ovaj je značajni jubilej prilika i obaveza da se osvrnemo na njegov ukupni rad i doprinos s posebnim naglaskom na područje organiziranja hrvatskoga učiteljstva i hrvatskoga školstva.

O značaju Ivana Filipovića govori i podatak da se o njemu mnogo pisalo. Najveći broj bibliografskih jedinica o Ivanu Filipoviću objavljen je prije Drugoga svjetskog rata, njih ukupno 116. U socijalističkoj Jugoslaviji o životu i radu Ivana Filipovića objavljena je 41 bibliografska jedinica, a u Republici Hrvatskoj njih 13. Iz navedenoga slijedi da je do sada o Ivanu Filipoviću objavljeno oko 170 bibliografskih jedinica. O širokom interesu za Ivana Filipovića ukazuje i svjedoči podatak da su prilozi o njemu, njegovom životu i radu objavljeni u sedamdesetak pedagoških časopisa i listova.

Ne samo da se o Ivanu Filipoviću puno pisalo, nego je i on bio izrazito plodan i raznovrstan književnik. U književnost je ušao ljubavnim i rodoljubnim pjesmama. Rodoljubne pjesme pisane su s pozicija ilirizma. Bio je izraziti predstavnik prosvjetiteljstva i zato piše djela odgojnog karaktera za mladež i puk. Dobar dio svojih radova posvetio je stručnom pedagoško-didaktičko-metodičkom području. Prevodio je s više jezika i samostalno ili u suradnji s drugim autorima napisao je više njemačko-hrvatskih rječnika. Više od deset godina uspješno je uređivao Književnu smotru, koja je kao prilog izlazila u Napretku. Kratko vrijeme uređivao je i časopis Hrvatski sokol. Pokrenuo je izlaženje dječjega časopisa Bosiljak i zato ga neki književni kritičari svrstavaju u utemeljitelje hrvatske dječje književnosti.

Životni put Ivana Filipovića kreće iz njegovoga rodnoga mjesta Velike Kopanice, preko Vinkovaca, Srijemske Mitrovice, Nove Gradiške, Požege i Zagreba, čime je zadužio cijelu Slavoniju, ali i Hrvatsku na čelu s nastavnicima sveukupne odgojno-obrazovne vertikale da mu daju poseban značaj s različitih pedagoško-didaktičkih, povijesnih, odgojno-obrazovnih, književnih i pjesničkih perspektiva.

Simpozij pruža mogućnost znanstvenicima i stručnjacima iz različitih područja propitivati navedene izazove te s ostalim sudionicima podijeliti svoje teorijsko znanje, rezultate istraživanja i primjere iz prakse.

Podteme simpozija

Pregled i kritička analiza dosadašnjih radova o Ivanu Filipoviću

Društveno-politički okvir i mogući utjecaji na rad Ivana Filipovića

Teritorijalno-politički ustroj Hrvatske u vrijeme Ivana Filipovića

Školski sustav i pedagogijska orijentacija prije i na početku djelovanja Ivana Filipovića

Stručnost hrvatskih učitelja i njihova staleška i stručna organiziranost

Mogući utjecaji na stavove i djelovanja Ivana Filipovića

Životni put Ivana Filipovića

Djetinjstvo i školovanje Ivana Filipovića

Ivan Filipović učitelj i školski nadzornik

Javni rad Ivana Filipovića

Ilirsko i slavensko opredjeljenje

Sudjelovanje Ivana Filipovića u narodnom pokretu i revolucionarnim događanjima 1848./49. 

Stav Ivana Filipovića prema vjeri i Crkvi

Rad Ivana Filipovića na staleškom i stručnom organiziranju hrvatskog učiteljstva

Staleške udruge hrvatskog učiteljstva

Aktivnosti i udruge hrvatskog učiteljstva u ravnoteži staleških i stručnih

Stručna udruga hrvatskih učitelja

Rad Ivana Filipovića na vanjskoj reformi hrvatskog školstva

Rad Ivana Filipovića na unutarnjoj didaktičko-metodičkoj reformi nastave

Književni rad Ivana Filipovića

Ivan Filipović ljubavni i rodoljubni pjesnik

Ivan Filipović pisac za mladež i narod

Organizatori

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcim

Pokrovitelji

Hrvatski sabor, Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Važni datumi

Rok za prijavu i slanje sažetaka: 2. svibnja 2023.

Obavijest o prihvaćanju sažetka: 10. svibnja 2023. 

Održavanje simpozija: 23. - 24. lipnja 2023.

Rok za predaju cjelovitoga pisanog rada: 1. rujna 2023.