Ivan Filipović

1823.-1895.

Ivan Filipović rođen je 24. lipnja 1823. u Velikoj Kopanici, koja je bila dijelom sustava Vojne krajine, u učiteljskoj obitelji. Osnovnu školu pohađao je u rodnom mjestu, a gimnaziju u Vinkovcima. Upravo je u Vinkovcima dobio prvu službu, točnije mjesto učiteljskog pripravnika, i uskoro odlazi na učiteljski tečaj u Mitrovici radi postizanja stručnog učiteljskog obrazovanja. Po završetku učiteljskog tečaja samo se kratko zadržava u Vinkovcima i svoj učiteljski put nastavlja u Novoj Gradiškoj gdje ostaje sedam godina.

Revolucionarne 1848. kao dragovoljac priključio se postrojbama bana Josipa Jelačića i sudjeluje u ratnim pohodima, gdje biva i zarobljen. Po završetku rata smješta se u Zagreb i nastavlja s učiteljskim radom u privatnoj školi.

Kao oduševljeni ilirac objavljivao je razna djela domoljubne tematike, a zbog pjesme Domoljubna utjeha koju je objavio u Nevenu osuđen je na dvije godine zatvora, od kojih je šest mjeseci proveo u tamnici. Odlaskom u pritvor gubi učiteljsku službu, a po izlasku mu vrata su mu zatvorena u pokušajima pronalasku nove službe u Zagrebu. Stoga svoj učiteljski put nastavlja u Požegi, gdje dobiva namještenje i ostaje devet godina. 

Za vrijeme boravka u Požegi postiže prve zapažene rezultate na stručnome planu. Otvara u školi prvu učeničku knjižnicu, a uskoro pokreće i inicijativu za otvaranjem veće mjesne knjižnice. Inicijativa je u konačnici urodila plodom i u Požegi je otvorena Narodna čitaonica, a sam je Filipović proglašen počasnim članom Požeške županije. Također, vršio je i funkciju zapisničara u podžupanijskoj učiteljskoj skupini gdje je bio i vrlo aktivan. Godine 1863. Filipović se vraća u Zagreb gdje u bitno izmijenjenim okolnostima nakon pada Bachova apsolutizma uspijeva dobiti učiteljska namještenja. 

U Zagrebu ostaje do kraja života i izrazito intenzivira svoj stručni rad. Ovdje se ističu njegov posao školskoga nadzornika zagrebačke županije, a koji je obavljao od 1875. godine sve do svoga umirovljenja 1887., zatim djelovanje na osnivanju i unaprjeđenju učiteljskih staleških udruženja i u konačnici vrlo plodnoga književnoga i stručnog izdavaštva.