Izlaganje


Za sudjelovanje na simpoziju ispunite prijavni list i pošaljite na adresu e-pošte ivan.filipovic.obljetnica200@gmail.com

Prijave za sudjelovanje na simpoziju primaju se do 2. svibnja 2023. godine. 

Rok za obavijest o prihvaćenom sažetku izlaganja je 10. svibnja 2023. godine.

Predviđeni je vremenski okvir izlaganja 15 minuta.


Pisani rad


Rok za predaju cjelovitoga pisanog rada je 1. rujna 2023. godine.

Cjeloviti pisani rad treba izraditi prema uputama za autore i predati na adresu e-pošte ivan.filipovic.obljetnica200@gmail.com.

Svaki predani pisani rad prolazi kroz postupak dvostruke slijepe recenzije. Pozitivno recenzirani radovi bit će objavljeni u zborniku simpozija ili u publikacijama Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Osijek (Pannoniana i Život i škola) prema preferenciji autora.