Pozvani izlagači

prof. dr. sc. Damir Matanović

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

Vojna krajina i pojava javnoga školstva kao polazište djelovanja Ivana Filipovića


dr. sc. Anica Bilić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima

Ivan Filipović, vinkovački učitelj i učiteljski pomoćnik unutar slavonsko-ilirskoga kruga


prof. dr. sc. Emina Berbić Kolar

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

Elementi slavonskoga dijalekta u djelima Ivana Filipovića


izv. prof. dr. sc. Emerik Munjiza

Revizija školskog zakona ili osvrt na predstojeću reviziju školskog zakona


izv. prof. dr. sc. Vesna Bedeković

Hrvatski sabor, Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu

Novi zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi: izazovi i perspektive


prof. dr. sc. Tunjica Petrašević

Pravni fakultet, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku


Ivica Šušak, dipl. iur

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Zakonodavna aktivnost Ivana Filipovića na području reformiranja visokog obrazovanja